Bygge uteplats. Jakobsberg Kallhäll

Vi är ett väletablerat Byggföretag med säte i Stockholm. Vi åtar oss mindre såsom större byggprojekt. Vid detta projekt hjälpte vi en fastighetsägare i Källhäll, Jakobsberg med en Trall, altanbygge och staket. Projektet beställdes av en altanbyggare i Stockholm som bygger trall.

Kontakta oss idag!

Namn *

Telefon *

Email *

Adress + Ort *

Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *